FONDY EHP

PROJEKT POSÍLENÍ PLATFORMY ČESKÁ OBEC HUDEBNÍ, Z.S. (ČÍSLO PROJEKTU KU-CB2-014) BYL PODPOŘEN FONDY EHP 2014-2021 V RÁMCI PROGRAMU KULTURA.

logo Iceland Liectenstein Norway Grants | Norway grants
Název projektu: Posílení platformy Česká obec hudební, z.s.

Číslo projektu:
KU-CB2-014

Poskytovatel grantu:
Fondy EHP 2014-2021, Program Kultura – výzva Posilování kapacit oborových a zastřešujících asociací, sítí a platforem

Partnerství:
Projekt je realizován bez partnerů

Období realizace projektu: 1. 3. 2022 – 28. 2. 2024

Popis projektu:
Realizací projektu dojde k rozvoji a posílení naší organizace formou obsazení pozic "Hudební tajemník", "Fundraiser" a "PR manažer" s cílem zvýšit efektivnost při mapování hudebního sektoru a jeho propagace, včetně komunikace se státní správou, institucemi i médii. Dále přispějeme k posílení dovedností a kompetencí v oblasti kulturního podnikání prostřednictvím vzdělávacích kurzů a workshopů zaměřených na právo, financování, management a PR pro zástupce celkem 20 organizací, které jsou našimi členy a které zastupují kulturní aktéry v jednotlivých oblastech hudebního sektoru.

Cíle projektu: 

1) Posílení kapacity platformy ČOH a rozšíření její působnosti a efektivity při zjišťování potřeb a hájení zájmů všech jejích členů, což povede k posílení sociálního a hospodářského rozvoje prostřednictvím kulturní spolupráce koordinované zejména pracovníky na pracovních pozicích Hudební tajemník, PR manažer a Fundraiser.

2) Rozvíjet dovednosti a kompetence zástupců členských asociací zastřešující platformy ČOH a také studenty a učitele v oblasti kulturního podnikání, a to prostřednictvím: rozvoje znalostí a dovedností v oblasti práva a propagace v hudebním sektoru,rozvoje znalostí a dovedností v oblasti ekonomie a financování v rámci grantových příležitostí v hudebním sektoru.

Aktivity projektu: 

1) Profesionalizace a posílení kapacity zastřešující platformy ČOH

Aktivita je zaměřená na profesionalizaci, rozvoj a fungování platformy asociací a subjektů působících ve všech subjektech hudebního průmyslu
– V rámci aktivity vzniknou 3 nové pracovní pozice, a to Hudební tajemník, PR manažer a Fundraiser, dále se v jejím rámci rozšíří počty členů ČOH na 20 a proběhne 7 setkání členů ČOH za účelem mapování potřeb a zájmů asociací a subjektů zastupujících segmenty hudebního sektoru tak, aby bylo možné tyto zjištění dále hájit a propagovat

2) Rozvoj dovedností a kompetencí kulturních aktérů členských asociací zastřešující platformy ČOH

– Aktivita spočívá ve vzdělávání a zástupců členských asociací zastřešující platformy ČOH (kurzy, workshopy) a také vzdělávání a networking studentů a učitelů (workshopy)
– V rámci aktivity budou realizovány 3 vzdělávací kurzy a 2 workshopy
– Vzdělávací kurzy budou zaměřeny na základy účetnictví, grantové příležitosti v hudebním průmyslu a finanční gramotnost a budou primárně určeny pro zástupce členských organizací ČOH
– Workshopy budou zaměřeny na právo v hudebním sektoru a propagaci v hudebním sektoru a budou primárně určeny pro zástupce členských organizací ČOH, studenty a profesory/učitele

3) Publicita projektu:

Aktualizace a rozšíření aktuálních webových stránek žadatele ČOH o projekt vč. popisu jeho aktivit, realizace a výstupů
– Informační akce: 2 tiskové konference při zahájení a při ukončení projektu 
– 2 reportáže: zahájení a ukončení projektu odvysílané v rámci České televize a Českého rozhlasu
– Průběžné příspěvky na webových stránkách projektu a na sociálních sítích (Facebook/Instagram)

4) Management projektu:

Jedná se o aktivitu zajištění realizace celého projektu po administrativní stránce a souladu realizace projektu s projektovou žádostí, harmonogramem projektu, přílohami a aktuálními pravidly a podmínkami poskytovatele.
– Tato aktivita bude obsahovat činnosti projektového a finančního manažera a účetní.

Výstupy projektu:

– 1 podpořená síť současného umění
– 20 podpořených kulturních subjektů s posílenou kapacitou
– 100 proškolených kulturních aktérů v oblasti kulturního podnikání
– 5 realizovaných vzdělávacích kurzů a workshopů
– min. 9 nově přijatých členů zastřešující platformu ČOH
– 7 realizovaných setkání zastřešující platformy ČOH se svými členy
– 4 realizované publicitní prvky

Odkazy na webové stránky Fondů EHP 2014-2021:
www.fondyehp.cz
www.norskefondy.cz
www.eeagrants.org
 • EXTERNÍ KURZ ÚČETNICTVÍ PRO HUDEBNÍ PROFESE | 30. 1. 2024
  Workshop na téma orientace v účetnictví a vedení účetnictví, DPH, daňová přiznání v kultuře, resp. hudebním průmyslu.
  Cílová skupina: "Podnikatelé" (OSVČ, z.s., s.r.o.). Pořádá ČOH. Více informací brzy.

  Kdy?
  30. 1. 2024, 13:30 – 17:30
  Kde? Cafe Husovka, Husova 9, Praha 1

  REGISTRACE
 • EXTERNÍ KURZ FINANČNÍ GRAMOTNOSTI PRO HUDEBNÍ PROFESE | 8. 2. 2024
  Workshop na téma orientace ve financích a pojištění nástrojů, festivalů, koncertů, akcí; jak a proč šetřit – důchody, nečekané události nebo investice do činnosti a podnikání. Vede: Marek Lakomý (Meet Factory) Pořádá ČOH.

  Kdy?
  8. 2. 2024, 12:30 – 16:30
  Kde? Cafe Husovka, Husova 9, Praha 1

  REGISTRACE
 • Tisková konference k představení ČOH, 26.4.2022, Composers Summit 2022

  Dne 26.4. 2022 od 13h proběhla ve Skautském institutu v Praze tisková konference k představení plánů České obce hudební (ČOH). Za ČOH vystoupili předseda Jakub Nový a dále zástupci členů ČOH Petr Blažek (Music Managers Forum) a Alexandr Smutný (Soundsgate). Tisková zpráva ke stažení zde.
 • FESTIWALL | 9. – 11. 9. 2022
  Workshop  Frontman Live: Hudba, Národní plán obnovy a jak to spolu souvisí?  moderoval předseda ČOH Jakub Nový, panelisty byli Adam Dvořák a Pavel Zingl.

  Kdy?
  Pátek 9. 9. 2022, 17:00 – 18:00
 • MUSIC NAVIGATOR | 16. – 18. 9. 2022
  Nová mezinárodní hudební konference a showcase festival MuNa – Music Navigator, zaměřující se na středoevropský region, networking a vzdělávání, proběhla 16. – 18. 9. 2022 v pražském Vzletu. MuNa si klade za cíl zlepšení orientace umělců a umělkyní, manažerů, agentů a dalších profesí hudebního sektoru na středoevropské scéně. A to napříč žánry. Náplní byly panelové diskuse, přednášky, workshopy, speed-meetings a koncerty v nově otevřeném multifunkčním prostoru.

  Předseda ČOH Jakub Nový vedl diskuzi na téma Profesní organizace a k čemu jsou?, kde představil Svaz autorů a interpretů a Českou obec hudební. Co dělají pro hudební sektor, jaké jsou vize a příležitosti pro hudbu v Česku.

  Kdy? 16. 9. 2022, 11:40 – 12:05, Vzlet
 • NOUVELLE PRAGUE | 3. – 5. 10. 2022

  Nouvelle Prague je první mezinárodní showcase festival v České republice spojený s odbornou hudební konferencí zaměřenou na aktuální témata živé hudební produkce jehož první ročník probehl roku 2013. Dvoudenní hudební indoor festival je určen jak pro odbornou tak i širokou veřejnost. Cílem Nouvelle Prague je vytvořit unikátní platformu pro propojení aktivit hudebníků s profesionály hudebního průmyslu, podpořit networking, sdílení zkušeností mezi profesionály z celého světa i představení nových talentů z domova i zahraničí.

  Program byl opět nabitý panelovými diskuzemi, workshopy a speed-meetingy, vše na témata z oblasti hudebního managementu a produkce. Proběhl také workshop Hudební sektor v kontextu na němž se představili zástupci České obce hudební, Svazu autorů a interpretů a Nadace Život umělce.

  Kdy? Pátek 3. 11. 2022, 11:00 – 12:00, workshop room
 • PRÁVO V HUDEBNÍM SEKTORU | 28. 3. 2023
  Workshop na téma "Právo v hudebním sektoru" pořádaný ČOH.

  Téma: orientace v autorském právu, fungování kolektivní správy, komunikace s kolektivními správci, médii a pořadateli, jak chránit své
  autorské dílo a jak za jeho užití dostat odměnu; vztah ke kolektivním správcům – proč, komu a jak nahlásit akci a vyrovnat autorské odměny, jak postavit smlouvu s umělcem, jak se orientovat v podmínkách pro pořádání – bezpečnost, smluvní zabezpečení koncertu/festivalu.

  Kdy?
  úterý 28. 3. 2023
  ▶︎ 9:30 – 12:00 | Prostor39, Řehořova 33/39, Praha 3 | Pořádáno ve spolupráci s katedrou Arts Managementu VŠE
  ▶︎ 13:30 – 18:00 | HAMU, Malostranské náměstí 13, Praha 1, Orchestrální sál
 • PROPAGACE V HUDEBNÍM PRŮMYSLU | 27. 6. 2023
  Dvoudenní workshop na téma "Propagace v hudebním průmyslu" pořádaný ČOH.

  Téma:
  jak na reklamu – sociální sítě a možnosti využití propagace, komunikace s médii, efektivní marketing

  Kdy?
  úterý 27. 6. 2023, 9 – 13h
  Kde? Skautský institut, Staroměstské náměstí, Praha 1

  Program:
  9:00 registrace
  9:30  Matěj Chalupa, Rock for People
  11:00 – 13:00 Patricie Kaňok a Barbora Juránková, VESNA