O nás
Česká obec hudební se zformovala během roku 2020 z asociací a organizací, které zastupují jednotlivé oblasti hudebního sektoru.

Česká obec hudební (ČOH) zastřešuje a vytváří platformu pro hudební sektor. Hájí zájmy umělců a podpůrných oborů: manažerů, pořadatelů, promotérů, technických profesí, pedagogů a dalších.

ČOH zlepšuje postavení hudebního sektoru tak, aby byl vnímán jako odvětví, ve kterém se dá důstojně tvořit a podnikat.

Tuzemská tvorba reprezentuje Českou republiku v zahraničí, kde má velmi dobré jméno a prolíná se s dalšími oblastmi kreativních odvětví. Proto je třeba zajistit českým tvůrcům a pracovníkům v hudebním sektoru podmínky pro mezinárodní konkurenceschopnost a úspěch. 

Česká obec hudební podporuje vznik profesních organizací v hudebním sektoru a propojuje stávající. Česká obec hudební se dělí na jedenáct segmentů:

1. výrobci zvukových a hudebních zvukově obrazových záznamů
2. výrobci hudebních nosičů a nástrojů
3. festivaly
4. kluby
5. promotéři
6. manažeři
7. autoři a interpreti
8. hudební edukace
9. média
10. kolektivní správci
11. technické profese

Přidejte se k ČOH.
Do České obce hudební se mohou přidat asociace a subjekty, které zastupují profese působící v hudebním sektoru napříč žánry nebo segmenty. Pokud dosud v daném oboru neexistují asociace, umožňujeme dočasné přidružené členství i jednotlivým subjektům do doby, než svou profesní organizaci založí.
Registrovat