Cíle

Dlouhodobé cíle

1.
Zmapování hudebního průmyslu v ČR
2.
Vytvářet respektované prostředí (infrastrukturu) hudebního sektoru
3.
Vytvořit zázemí pro vznik české hudby
4.
Prezentace české hudby v zahraničí
5.
Vytvořit strategii investic do hudebního sektoru
6.
Propojování hudebního sektoru s dalšími odvětvími (reklama, film, gaming,..)

Činnost ČOH po dobu pandemie

1.
Připomínkování hygienických opatření na kulturních akcích
2.
Pomoc subjektům v hudebním sektoru
Přidejte se k ČOH.
Do České obce hudební se mohou přidat asociace a subjekty, které zastupují profese působící v hudebním sektoru napříč žánry nebo segmenty. Pokud dosud v daném oboru neexistují asociace, umožňujeme dočasné přidružené členství i jednotlivým subjektům do doby, než svou profesní organizaci založí.
Registrovat