Vyjádření profesních organizací k pozměňovacímu návrhu novely autorského zákona

Návrh poslanců Michálka a Hellera je výrazným zásahem do práva autorů, výkonných umělců a výrobců zvukových a zvukově obrazových záznamů ve vztahu k provozování rozhlasového a televizního vysílání. Jelikož je toto právo spravováno kolektivními správci, je za tímto pozměňovacím návrhem evidentní motivace paralyzovat kolektivní správu, která je často se opakujícím tématem různých zájmových skupin a představuje v českých poměrech populistické klišé, které se objevuje napříč celým politickým spektrem. Přitom veškeré prostředky, které kolektivní správci vyberou, náležejí jejich klientům, tedy autorům, výkonným umělcům a výrobcům, a to nejen těm všeobecně známým, ale všem tvůrcům bez ohledu na jejich věhlas. Tato snaha přitom dopadne výhradně na osoby, které kolektivní správci zastupují - výše zmíněné umělce a další podnikatele v oblasti hudebního a filmového průmyslu...

▶︎ PŘEČÍST OTEVŘENÝ DOPIS ZÁKONODÁRCŮM ČR

Přidejte se k ČOH.
Do České obce hudební se mohou přidat asociace a subjekty, které zastupují profese působící v hudebním sektoru napříč žánry nebo segmenty. Pokud dosud v daném oboru neexistují asociace, umožňujeme dočasné přidružené členství i jednotlivým subjektům do doby, než svou profesní organizaci založí.
Registrovat